t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Best Hotel Management Colleges in Delhi NCR ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: Best Hotel Management Colleges in Delhi NCR,Diploma in Hotel Management in India.DPMI is managed by The PMTS of India and functions under its able leadership and Guidance.

Best Hotel Management Colleges in Delhi NCR,Diploma in Hotel Management in India.DPMI is managed by The PMTS of India and functions under its able leadership and Guidance.

For More Info: http://dpmiindia.com/hotel_management.php
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6691362303

đã đăng:

hay nhất [?]