t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích PLC SCADA Automation Training in Noida, Delhi NCR with 100%Job (New Delhi) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: no compensation
thực tập

Innovic India Pvt. Ltd is job oriented training institutes in Delhi NCR. We combine job oriented courses from a placement point of view. Our Job oriented training institutes in Delhi motivate students to add more value to products thus help in creating a proficient workforce. Our job oriented courses empowers the students and instill confidence in them. We have a big list of core help students in this regard. There is a list of core companies for electronics and instrumentation, Electrical and Electronics, Mechanical Engineer who look for candidates with basic programming skills and strong basic concepts knowledge.
Our job companies for Electrical and electronics/electronics and instrumentation that have recruited our students. Our students easily fill the Openings for fresher in Automation System as our course structure is aimed at bridging the gap between industry and students. Our Training institutes for Automation systems in Delhi are interested in translating knowledge into skills.
Engineering /consist of the following domain: PLC, SCADA, Automation of which we provide job oriented courses after electrical/electronics/mechanical engineerings.
Duration: 45 Days
Eligibility: B.Tech/B.E/Diploma (EEE/EIE/ME/ECE)
For further details, please contact
9811253572, hiện t.tin l.hệ
Visit: http://www.innovicindia.com/best-industrial-automation-training-institute-in-noida-delhi-ncr.php
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6690447337

đã đăng:

hay nhất [?]