t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 7.0 Ct Certified Natural Colombian Translucent Emerald - ₨576971 (Alaska) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6

kích thước / cỡ: 11 mm x 11 mm x 8 mm
số/tên kiểu: Emerald
tạo/nhà sản xuất: Colombia
điều kiện: mới

Fully Certified 7 ct Colombian Emerald beautifully Translucent as shown in photos.
Refractive Index: 1.565 _1.602 (Breif-0.006)
Specific Gravity: 2.68 - 2.69
Treatment: NONE
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6634278960

đã đăng:

hay nhất [?]