t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Great Opportunity PART TIME work Offline Home based job Data entry (Delhi) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 12000-15000 per month

- Home based part-time job Data Based typing and Book typing Offline work
We are providing complete home based jobs with weekly payment on every Monday.
JOB DETAILS
1) Simple typing job. & Data formatting job
2) Anyone who have Laptop or Pc can do this job.
3) Spend daily 2 to 3 hrs of your free time.
4) Weekly payment to your bank account.
5) No targets. No time limits to the work.
6) Basic computer knowledge is enough.
Earn daily Rs.300/- to Rs.800/-
Payment mode- Weekly basis cash & account
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6695653479

đã đăng:

hay nhất [?]