t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích part time home based in data entry work No Target (Delhi) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 12000-15000 per month

- Home based part-time job Data Based typing and Book typing Offline work
We are providing complete home based jobs with weekly payment on every Monday.
JOB DETAILS
1) Simple typing job. & Data formatting job
2) Anyone who have Laptop or Pc can do this job.
3) Spend daily 2 to 3 hrs of your free time.
4) Weekly payment to your bank account.
5) No targets. No time limits to the work.
6) Basic computer knowledge is enough.
Earn daily Rs.300/- to Rs.800/-
Payment mode- Weekly basis cash & account
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6695653785

đã đăng:

hay nhất [?]