t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 100% job guarantee in MNC (noida) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: kh.

We are providing 100% On Job Training Program For Software & IT Infrastructure.
For IT graduate, IT Freshers And Job Seekers.for more information please visit our site or contact us. http://evisions.co.in

  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6640167490

đã đăng:

hay nhất [?]