t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Freelance Content Writers Required - Prompt Delivery of Contents Must ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: Variable based on experience & quality

We are looking for writers who have flair for writing on any random topics, that must be a well-researched and unique.
Must have experience in:

1. Website Content Writing
2. Article Writing
3. Blog Writing
4. Press Releases
5. Article/Product Reviews etc.

Interested candidates please send some samples and resumes along when replying to this post.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6696521312

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]